Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Visual Studio: Sign Windows drivers with a driver signing certificate

After installing your certificate and creating a PFX file, you need to sign your Windows driver with your certificate. The easiest way to do this is with Visual Studio, though there are other options.

 1. Launch Visual Studio.
 2. In the Solutions Browser, right-click your SLN or VCXPROJ file, and then select Properties.
 3. In the menu on the left, click Driver Signing and then click General.
 4. Complete the following fields, and then click OK:
  Field What to do...
  Sign Mode Select Production Sign.
  Production Certificate Select your PFX file.
  TimeStampServer Type http://tsa.starfieldtech.com

Now when you build your driver, it will be signed using your driver signing certificate.

Next step

 • Start distributing your newly signed file to your users.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.