Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc

Dù là quản trị viên, bạn có thể cài đặt và quản lý tài khoản Workspace Email cho mọi người trong tổ chức của bạn.

Để truy cập tài khoản email (không phải quản trị), vui lòng thực hiện theo các bước để Đăng nhập vào Webmail.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc.
  2. Vui lòng nhập GoDaddy Tên người dùngMật khẩu của GoDaddy , và chọn Đăng nhập.
    Nhấp vào Đăng nhập

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.