Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Vui lòng mở phpMyAdmin

Bạn có thể mở phpMyAdmin để chỉnh sửa trực tiếp cơ sở dữ liệu cho bất kỳ trang WordPress được quản lý nào. Đây rất hữu dụng nếu bạn muốn thực hiện nhập/xuất cơ sở dữ liệu thủ công hay thay đổi các giá trị của từng cơ sở dữ liệu.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, bạn hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
 3. Đối với website có cơ sở dữ liệu bạn muốn xem, vui lòng nhấp vào biểu tượng ba chấm và chọn, Cài đặt.
  Vui lòng chọn Cài đặt
 4. Bên dưới Trang sản xuất, vui lòng chọn Hiển thị thêm để mở rộng các cài đặt.
 5. Vui lòng định vị Chi tiết Cơ sở dữ liệu và chọn Xem.
  ảnh của liên kết xem chi tiết cơ sở dữ liệu

  Lưu ý: Đối với các tài khoản WordPress được quản lý Chuyên nghiệp (chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ và Canada), chúng tôi đã đăng nhập cho bạn và bạn sẽ truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Nếu bạn dùng tài khoản Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu và Nhà phát triển, vui lòng thực hiện bước tiếp theo.

 6. Vui lòng sao chép Tên người dùngMật khẩu vào một tập tin văn bản.
  Cửa sổ Cơ sở dữ liệu
 7. Vui lòng chọn URL bên dưới phpMyAdmin URL để truy cập màn hình đăng nhập Cơ sở dữ liệu.
 8. Vui lòng dán Tên người dùngMật khẩu vào màn hình đăng nhập để truy cập Cơ sở dữ liệu.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.