Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Vui lòng mở phpMyAdmin

You can open phpMyAdmin to directly edit the database for any Managed WordPress site. This is useful if you want to do a manual import or export of a database or change individual database values.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. For the website you want to manage, select Settings from the menu icon menu.

  Select settings
 4. Trong Trang sản xuất , chọn Hiển thị thêm .
  Chọn hiển thị thêm
 5. Next to Database details, select Open phpMyAdmin.
  Select open phpmyadmin

Xem thêm thông tin