Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Vui lòng tạo một bí danh email Microsoft 365

Một bí danh email là một địa chỉ phụ trợ mà chuyển hướng email đến một hộp thư đến duy nhất. Bạn có thể tạo tới 400 bí danh.

Tìm hiểu thêm về bí danh và cách sử dụng chúng.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Vui lòng chọn Quản trị > Bí danh Email.
    Thẻ Quản trị Microsoft 365 đã mở để bạn xem các Bí danh Email
  3. Vui lòng chọn Thêm Bí danh.
  4. Vui lòng chọn người dùng từ hộp (nếu bạn có một địa chỉ email thì sẽ được chọn theo mặc định).
  5. Vui lòng thêm bí danh mới vào hộp Nhập bí danh và chọn Lưu.

Bạn sẽ thấy bí danh email mới được niêm yết trên trang Bí danh email. Bạn có thể truy cập ở đây bất kỳ lúc nào để thêm bí danh phụ trợ, hay để chỉnh sửa hoặc xóa chúng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.