Vui lòng tắt trình cắm WordPress trong cơ sở dữ liệu

Bạn có thể dùng các bước bên dưới để tắt trình cắm từ trong cơ sở dữ liệu. Đây sẽ rất hữu dụng nếu bạn không thể truy cập Bảng điều khiển WordPress của mình.

  1. Vui lòng đăng nhập vào phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Lưu trữ web / WordPress được quản lý).

    Trong Dịch vụ lưu trữ cPanel, bạn phải chọn Cơ sở dữ liệu cho trang WordPress của mình trong cột bên tay trái trước khi đi đến bước tiếp theo.

  2. Vui lòng nhấp vào bảng wp_options.
  3. Bạn hãy định vị mục active_plugins bên dưới cột option_name. Bạn có thể cần điều hướng ngoài trang các mục đầu tiên.
  4. Vui lòng nhấp vào nút Chỉnh sửacho hàng đó.
  5. Bạn hãy chọn tất cả văn bản tìm thấy trong trường option_value, sao chép và dán vào trình soạn thảo văn bản.
  6. Một khi văn bản được sao chép vào nơi an toàn, bạn có thể xóa khỏi phpMyAdmin.
  7. Vui lòng nhấp vào Tiến hành để gửi thay đổi.

Bạn có thể bật lại các trình cắm của mình bất kỳ khi nào bằng cách chỉnh sửa lại mục active_plugins và dán vào văn bản bạn xóa trước đó.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.