Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Web browser requirements

With GoDaddy Photo Album, you can design, build, and manage online photo and video galleries; all you need is an Internet connection and a Web browser.

While your specific computer hardware and the type of Internet connection you use can greatly affect the speed of any Web application, you can use GoDaddy Photo Album on virtually any system, regardless of the type of Internet connection you use. GoDaddy Photo Album works with dial-up, DSL, or high-speed Internet connections.

You can create and view photo and video galleries with the following Web browsers:

PC Users:

  • Internet Explorer® v6.0 or later
  • Firefox™ v3.0 or later
  • Any number of common Web browsers
  • Google Chrome® Latest Version

Mac Users:

  • Safari™ 4.x or higher
  • Google Chrome® Latest Version

GoDaddy Photo Album might not work properly with beta versions of Web browsers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.