Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Website Builder 7 Favicon Supported Browsers

The Business and Business Plus versions of Website Builder let you add favicons to your website (more info). However, the favicon only displays for visitors if they're using supported browsers:

Browser Oldest version supported
Chrome 26
Internet Explorer 9 1
Firefox 19
Safari 6 (using at least Snow Leopard/version 10.6)

1 Internet Explorer versions 9 and 10 support ICO files, but they do not get resized.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.