Website của bạn đang di chuyển! Giờ thì cần phải làm gì nữa?

Website của bạn đang được di chuyển! Giờ thì cần phải làm gì nữa?

GoDaddy không ngừng làm việc để mang tới cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ lưu trữ tốt nhất trên thị trường. Một trong những nỗ lực này là chúng tôi đã nâng cấp khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ Windows 4G của mình lên dịch vụ lưu trữ Plesk và khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ Linux 4G lên dịch vụ lưu trữ Linux bằng cPanel. Chúng tôi biết rằng việc di chuyển có thể khó khăn, nhưng chúng tôi đang xử lý những công việc nặng nhọc nhất giúp bạn. Tất cả nội dung website, cơ sở dữ liệu và tập tin của bạn sẽ được chuyển sang nền tảng dịch vụ lưu trữ mới một cách tự động. Trước khi chúng tôi giúp bạn di chuyển nội dung của mình, bạn có thể thực hiện một vài bước đơn giản để việc di chuyển diễn ra suôn sẻ hơn.

Trước khi bạn tiến hành dọn dẹp, hãy tạo bản sao lưu tập tincơ sở dữ liệu rồi lưu vào máy tính của mình.

  1. Xóa tên miềnmiền phụ khỏi tài khoản dịch vụ lưu trữ không còn sử dụng của bạn.
  2. Dọn dẹp các tập tin của bạn Loại bỏ các thư mục và tập tin thuộc về các website không còn tồn tại hoặc không cần thiết. Bạn có thể thực hiện việc này bằng FTP, đồng thời tạo bản sao lưu website hiện tại của mình cùng một lúc!
  3. Loại bỏ cơ sở dữ liệu không sử dụng.

Vậy là xong! Giờ đây tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn đã được dọn sạch và sẵn sàng cho ngày di chuyển!

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.