Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Website của tôi không hiển thị

Có nhiều lý do vì sao website của bạn không hiển thị, và không có lý do nào là tốt cả. Đây là một vài điều bạn có thể kiểm tra.

Lưu ý: Nếu bạn đang gặp vấn đề với một Website WordPress, Xử lý sự cố WordPress là nơi thích hợp nhất để bắt đầu.

Vui lòng đảm bảo thông tin thanh toán đã nhập nhật và miền của bạn chưa hết hạn

Đây không phải là vấn đề với các miền và website mới, nhưng đôi khi bạn quá bận rộn các miền và trang hiện có có thể bị gián đoạn trước khi bạn phát hiện ra.

  • Truy cập GoDaddy của bạn Gia hạn & thanh toán để đảm bảo thanh toán của bạn được cập nhật và miền của bạn vẫn đang hoạt động.

Làm mới trình duyệt web

Đôi khi bạn có thể cần xóa bộ đệm của trình duyệt web để thấy website của bạn:

  • Chrome hay Internet Explorer: nhấn CTRL + F5
  • Firefox: nhấn CTRL + R
  • Safari: nhấn Command + Option + R

Vui lòng đảm bảo DNS được trỏ đúng

Nếu miền của bạn được đăng ký với GoDaddy, chúng tôi đã cập nhật hồ sơ DNS của bạn khi bạn cài đặt tài khoản của mình và đây sẽ không là vấn đề. Nhưng nếu tên miền của bạn được đăng ký ở nơi khác, vui lòng đảm bảo bạn đang sử dụng đúng máy chủ tên miền để trỏ tên miền của bạn đến website. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem:

Vui lòng đảm bảo các tập tin website của bạn đang ở đúng thư mục

Nếu bạn tải các tập tin website lên không đúng thư mục, bạn sẽ chắc chắn có vấn đề với việc xem trang. Tên của đúng thư mục cho các tập tin của bạn sẽ phụ thuộc vào loại dịch vụ lưu trữ của bạn:

  • Linux Hosting với cPanel: /public_html cho miền chính của bạn. Đối với miền con hay miền tiện ích bổ sung, đây là cách tìm thư mục gốc.
  • Windows Hosting với Plesk: /httpdocs cho miền chính của bạn. Đối với miền con hay miền tiện ích bổ sung, đây là cách tìm thư mục gốc.

Kiểm tra tên tập tin cho trang chủ của bạn

Khi nhập tên miền của bạn vào trình duyệt web, trang chủ sẽ được hiển thị. Tên tập tin cho trang chủ của bạn có thể là một trong vài tên tùy thuộc vào tập tin website được tạo thế nào (ví dụ, index.htm hay Default.html là khả thi). Hãy đảm bảo tên tập tin cho trang chủ của bạn là thích hợp cho loại dịch vụ lưu trữ của bạn. Đối với thông tin này, bạn vui lòng xem:

Kiểm tra tên tập tin ảnh và đường dẫn

Nếu ảnh của bạn không hiển thị, vui lòng đảm bảo rằng thư mục lưu trữ ảnh đường dẫn được chỉ định trong mã là hoàn toàn trùng khớp.

Lưu ý: Đường dẫn trong Linux là có phân biệt ký tự hoa thường - nên nếu có các ký tự được viết hoa trong tên ảnh của bạn (ví dụ, MyImage.jpg) thì đường dẫn trong mã của bạn cũng phải dùng viết hoa ở cùng ký tự, nếu không ảnh sẽ không xuất hiện.

Chỉnh sửa các liên kết trang bị lỗi

Nếu bạn xây dựng website cục bộ, bạn nên điều chỉnh mã theo thay đổi của môi trường khi bạn tải lên nội dung trang. URL trang web, đường dẫn ảnh và tên cơ sở dữ liệu, tất cả đều có thể thay đổi theo môi trường.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các URL tương đối khi tham chiếu trang web. URL tương đối sẽ xác định trang web tương đối đến hoặc trong ngữ cảnh của trang hiện tại. Vì chúng không tham chiếu đến tên miền nên các URL tương đối không cần sửa khi thay đổi môi trường.

Xem thêm thông tin