Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Website Security - IP Access Control

Website Security has the ability to whitelist and blacklist IP addresses from accessing your site via the Firewall feature.

To authorize IP addresses to access your site, you will need to whitelist them in the firewall settings. To restrict access to unwanted users, you will need to add them to the blacklist.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Website Security and Backups, next to the Website Security account you want to manage, click Manage.
 3. In the menu bar, select Firewall.
 4. If you only have one Website Security account, click Settings, and then Access Control.

  If you have multiple Website Security accounts, in the menu under your domain, select IP Access Control.

 5. Enter the IP address you wish to whitelist/blacklist and choose the corresponding option.

 6. IP Whitelist vs Blacklist

Apply changes to all domains

If you have multiple Website Security plans, you can whitelist/blacklist IP addresses for all domains configured in Website Security via Access Control.

 1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
 2. Select My Products.
 3. Under Website Security, select Manage next to your domain.
 4. In the menu bar, select Firewall.
 5. Click directly on any domain.
 6. Select Access Control.
 7. In this section you can choose the option to Apply changes to all domains, then enter the respective IP address(es).

Note: The option to Apply changes to all domains will not show for accounts with a single domain.

IP Access Control

Note: It is helpful to clear the cache after whitelisting or blacklisting an IP address

Related Steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.