Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What are 301 and 302 redirect pages?

You can forward or mask a domain name to redirect it to another website. You can use either a 301 or 302 redirect.

When you redirect your domain name using a 301 redirect, it sends visitors to the specified site with a "301 Moved Permanently" HTTP response. The HTTP 301 response code tells user-agents (including search engines) the location has permanently moved. If you use a 301 redirect, you can remove the redirect or change it at any time.

A 302 redirect sends visitors to the specified site indicating a "302 Found" HTTP response. The HTTP 302 response code tells user-agents (including search engines) that the location has temporarily moved.

A 301 redirect can provide a long-term solution by pointing your domain names to business or affiliate sites. A 302 redirect points your domain name to a temporary page while you build your permanent website. The specific redirects help the search engines distinguish how long your website can be viewed at the current location.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.