Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What are DNS templates?

You can create DNS templates to store sets of DNS information that you can easily apply to domain names. This saves you time by automatically configuring domain names' DNS, instead of you manually entering the settings for each domain name you want to use.

For example, a webmaster might have one template for all of his customer's domain names to point them to his server with GoDaddy, and another template for all of his personal domain names to point to another company.

For more information on using templates, see Manage DNS Templates.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.