Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What are GoDaddy Pro Sites IP addresses?

Here is the list of all GoDaddy Pro Sites IP addresses. You may need to list these IP addresses when you need to whitelist GoDaddy Pro Sites in order to add a website to your dashboard or backup a website successfully.

GoDaddy Pro Sites uses CloudFlare as the authoritative DNS. In rare cases, where white listing our IP addresses is not enough, you can also white list the CloudFlare IP addresses that show up in your logs.

GoDaddy Pro Sites Clone IPs:

 • 34.211.180.66
 • 54.70.65.107
 • 34.210.224.7
 • 52.41.5.108
 • 52.35.72.129

GoDaddy Pro Sites management IPs:

 • 54.191.137.17

GoDaddy Pro Sites Backup and other services IPs:

 • 35.162.254.253
 • 52.11.12.231
 • 52.11.29.70
 • 52.11.54.161
 • 52.24.142.159
 • 52.25.191.255
 • 52.34.126.117
 • 52.34.254.47
 • 52.35.82.99
 • 52.36.28.80
 • 52.39.177.152
 • 52.41.237.12
 • 52.43.13.71
 • 52.43.76.224
 • 52.88.96.110
 • 52.89.155.51
 • 54.187.92.57
 • 54.191.32.65
 • 54.191.67.23
 • 54.191.80.119
 • 54.191.135.209
 • 54.191.136.176
 • 54.191.148.85
 • 54.191.149.8
 • 52.26.122.21
 • 52.24.187.29
 • 52.89.85.107
 • 54.186.128.167
 • 54.191.40.136
 • 52.88.119.122
 • 52.89.94.121
 • 52.25.116.116
 • 52.88.215.225
 • 54.186.143.184
 • 52.88.197.180M
 • 52.27.171.126
 • 34.211.178.241
 • 52.24.232.158
 • 52.26.187.210
 • 52.42.189.119
 • 54.186.244.128
 • 54.71.54.102
 • 34.210.35.214
 • 34.213.77.188
 • 34.218.121.176
 • 52.10.190.191
 • 52.10.225.96
 • 52.11.187.168
 • 52.25.139.76
 • 52.43.127.200
 • 54.191.108.9
 • 54.70.201.228
 • 44.224.174.169
 • 52.32.57.81
 • 44.225.177.160
 • 34.223.186.249
 • 44.224.135.238
 • 44.226.111.14
 • 44.225.203.104
 • 44.226.100.122
 • 44.224.250.144
 • 44.225.118.211

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.