Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What are Internationalized Domain Names (IDNs)?

Internationalized Domain Names (IDNs) are foreign language domain names that include non-ASCII characters. You can register an IDN using the native language characters (non-ASCII characters) or standard punycode character (ASCII characters) format. If you enter the language characters, we convert it to punycode and register the punycode version with the registry.

To view characters in an IDN, you must adjust your language settings in your Web browser. If you can't see the characters, you might need to install a foreign language pack.You can review the Help section in your Web browser for details on how to do that.

If you need to view the ASCII character translation for your IDN, you can edit the columns in your Domain Manager to show the ASCII translations.

More info

  • Some domain names, such as ccTLDs, do not allow IDN registrations.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.