Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What are my CashParking website's nameservers?

To use domain names with CashParking, they have to point to the CashParking nameservers. This points your domain name to your CashParking website hosted on our servers, providing your visitors our monetized content.

CashParking Nameservers

Our CashParking websites' nameservers are:

  • ns01.cashparking.com
  • ns02.cashparking.com

If you use our cashparking nameservers, you will not be able to mange any of your DNS zone files (A records, CNAME records, MX records, etc.) If you need to be able to manage these files for any reason, an alternative to changing the nameservers would be to change the IP address on the A record on your DNS Management page. To do so, follow these instructions and change the Points to field to: 184.168.221.96.

Next steps

What you need to do depends on where your domain name is registered:

Where it's registered... You need to...
In the same GoDaddy account No action required; your domain names' nameservers are automatically configured for you
In a different GoDaddy account Using the CashParking nameservers, update your domain name's nameservers
At a different registrar Using the CashParking nameservers, update the domain's nameservers at your domain name's registrar

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.