Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What are Premium Domain Names?

Premium domain names are short, memorable, easy-to-spell names that end in a popular extension like .com. These domains tend to cost more than normal domains, because they are more likely to drive traffic to a website.

If you search for a premium domain name that's already registered, we perform a basic search using the name you entered and provide a list of alternate domain names you might be interested in registering. On the Premium Domains tab, we list domain names for sale by their owners. You can purchase them through us.

To purchase a premium domain name, simply add it to your shopping cart and proceed through checkout. There are two fees: a transfer fee and a registration fee. Sales tax is applicable to premium domain names. After payment, the domain will briefly move into a holding account and then we'll then transfer it to your account. We charge subsequent renewals at the normal renewal price, unless a premium domain has special renewal pricing. You can access the domain name in your account after we complete the transfer process.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.