Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

What are Premium Listings?

You can increase exposure to domain names you want to sell by adding them to Premium Listings on our website.

When customers look up or register domain names, Premium Listings display in the Premium Domains You May Want section.

You can add .com, .net, .org, and .co domain names as Premium Listings. We do not list domain names with transfer protection, such as Ownership Protection. For more information, see Adding domains to Premium Listings.

We appraise your Premium Listings and show you a discrete price for the domain name.

We will add your Premium Listings to GoDaddy Auctions® if the domain name is not currently listed on GoDaddy Auctions.

For information about payment, see Commission rates for Premium listings

What is the approval process for Premium Listings?

You can list premium domain names for sale on our website. When you add a Premium Listing to a domain name, we must approve your request. While we usually complete the approval process in two to three days, we can deny the Premium Listing at any time. Our approval process excludes adult-themed domain names.

In the Domain Manager, you can view the status of your Premium Listing request. Possible statuses are:

  • Listing Active — We approved your domain name for Premium Listing status.
  • Pending Active — Your request to add a Premium Listing to your domain name is pending.
  • Pending Removal — Your request to remove a Premium Listing from your domain name is pending.
  • Pending Update — The changes you submitted for your domain name are pending.
  • Denied — We denied your domain name because it potentially contains adult-themed keywords.
  • Sold — We sold your domain name.
  • Expired — Your Premium Listing expired.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.