Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What are Pro Sites IP addresses?

Here is the list of all Pro Sites IP addresses. You may need to list these IP addresses when you need to whitelist Pro Sites in order to add a website to your dashboard or backup a website successfully.
Pro Sites uses CloudFlare as the authoritative DNS. In rare cases, where white listing our IP addresses is not enough, you can also white list the CloudFlare IP addresses that show up in your logs.

 • 35.162.254.253
 • 52.11.12.231
 • 52.11.29.70
 • 52.11.54.161
 • 52.24.142.159
 • 52.25.191.255
 • 52.27.181.126
 • 52.34.126.117
 • 52.34.254.47
 • 52.35.82.99
 • 52.36.28.80
 • 52.38.106.97
 • 52.39.177.152
 • 52.41.230.148
 • 52.41.237.12
 • 52.42.126.166
 • 52.43.13.71
 • 52.43.76.224
 • 52.88.96.110
 • 52.89.155.51
 • 54.148.73.118
 • 54.186.37.105
 • 54.187.92.57
 • 54.191.32.65
 • 54.191.67.23
 • 54.191.80.119
 • 54.191.135.209
 • 54.191.136.176
 • 54.191.137.17
 • 54.191.148.85
 • 54.191.149.8
 • 52.26.122.21
 • 52.24.187.29
 • 52.89.85.107
 • 54.186.128.167
 • 54.191.40.136
 • 52.24.62.11
 • 52.88.119.122
 • 54.191.148.225
 • 54.191.151.18
 • 52.89.94.121
 • 52.25.116.116
 • 52.88.215.225
 • 54.186.143.184
 • 52.88.197.180
 • 52.27.171.126

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.