Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What are Quick Find folders in Online Storage?

Use Quick Find folders to easily locate images and videos you upload to Online Storage. Each time you upload a file, Online File Folder detects the file type. If they're image or video files, Online File Folder then automatically moves them to the appropriate Quick Find folders. Every file you upload also displays in your Home folder by default, so you can organize them any way you like.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.