Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What are Saved Skins?

You can create and save multiple customized skins for your Quick Shopping Cart storefront and change them as often as you'd like. A skin consists of the selected template, color theme, custom colors and fonts, category page style, product page style, modified background images, and any advanced CSS you've added.

Use this feature to change the look of your storefront for certain seasons, holidays, or special sales promotions. Using Saved Skins, you can complete the following actions.

Create a New Skin
Save your current storefront settings for template, color theme, custom colors and fonts, category page style, product page style, and advanced CSS to create a new skin with a name you specify. You can save up to 50 skins that you can apply to your storefront at any time. For additional information, see Creating a New Skin.
Apply a Skin
Apply a skin to change the look of your shopping cart storefront, including the settings for template, color theme, custom colors and fonts, category page style, product page style, and advanced CSS. For additional information, see Applying a Skin to Your Online Storefront.
Update a Skin
Update a skin with your shopping cart storefront's current settings for template, color theme, custom colors and fonts, category page style, product page style, and advanced CSS. For additional information, see Updating a Skin.
Rename a Skin
Rename a skin without changing any of its design settings. For additional information, see Renaming a Skin.
Delete a Skin
Permanently delete a saved custom skin. For additional information, see Deleting a Skin.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.