Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What are second-level domains (SLD) and country code second level domains (ccSLD)?

A second-level domain (SLD) is the portion of the domain name that is located immediately to the left of the dot and domain name extension. Example 1: The SLD in coolexample.com is coolexample. Example 2: The SLD in coolexample.co.uk is still coolexample. You define the SLD when you register a domain name.

A country code second-level domain (ccSLD) is a domain name class that many country code top-level domain (ccTLD) registries implement. The ccSLD portion of the domain name is located between the ccTLD and the SLD. Example: The ccSLD in coolexample.co.uk is .co.

See

for more informtion.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.