Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What are the benefits of using the QuickBooks Merchant Service payment gateway?

If you send Quick Shopping Cart® receipts to Intuit® QuickBooks® using the Intuit Merchant Service for Web Stores payment gateway, you can coordinate those receipts in QuickBooks using the Intuit® Merchant Service for Web Stores payment reconciliation feature.

If you use a different payment gateway, you can still configure Quick Shopping Cart to share data with QuickBooks. Only the Intuit Merchant Service for Web Stores gateway allows you to reconcile Quick Shopping Cart credit card payments within QuickBooks, however.

For more information on using QuickBooks, see the Intuit QuickBooks Quick Start Guide.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.