Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

What are the commission rates for Premium Listings?

If your Premium Listing domain name sells on GoDaddy.com, our commission rate will vary based on the sale price of the domain. If it sells on GoDaddy Auctions®, auction commission rates apply.

When we sell your domain name, we deduct the commission amount from your proceeds before remitting payment. See Commission rates for Premium listings for information.

Note: We automatically list your domain names with Premium Listings through GoDaddy Auctions if:
• You have an auction membership
• The domain name is not currently listed in GoDaddy Auctions
• You defined a PayPal® or Good As Gold payee prior to adding the Premium Listing


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.