Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What are the limitations for MS SQL?

We allow up to 100 simultaneous connections per MS SQL user.

MS SQL Server limits you to 1024 columns per table. The number of tables and of rows per table is only limited to 200 MB.

Additionally, each MS SQL database transaction log is limited to 100MB in size.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.