Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

What are the size limits for image uploads?

Each image or file uploaded cannot be more than 30MB. While images with dimensions up to 5000 x 5000 pixels can be uploaded, their on-screen display will not exceed 1920 x 1080 pixels. Images can be uploaded within Website Builder (more info).

Note: If you exceed your account's allotted bandwidth, your account will be automatically upgraded to the bandwidth level needed to handle your extra usage by 5GB, 10GB or 15GB. You will be automatically charged for that extra amount. Your account will remain at that more expensive, higher bandwidth level until you manually reset it to the previous lower level.

If you expect to temporarily need more bandwidth for a month or more, you can prepay to increase it for that period. For more on changing your Website Builder's bandwidth allotment, see Upgrading or downgrading your plan.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.