Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What are the system requirements for Fax Thru Email?

The Fax Thru Email service is a Web-based application that lets you send fax messages from the service's Web browser interface or from any email program. You are not required to download any software to use the Fax Thru Email service.

Web Browser Requirements

Fax Thru Email is designed for the Microsoft Internet Explorer, and also supports Firefox and Netscape browsers.

  • Internet Explorer 6.0 or later (7.0 recommended)
  • Netscape® 7.1 or later (7.2 recommended)
  • Firefox 2.0 or later
  • On the Mac OS, you can use Fax Thru Email using the Safari browser (v2.0 or later)for Mac OS.

Email Program Requirements

You can use any email program that allows you to include file attachments to an email message. You must have a valid email address to use this service.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.