Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What browsers does Simple Control Panel support?

NOTE: Simple Control Panel is no longer available for purchase but is supported for current users.

You can access Simple Control Panel on most Web browsers that support JavaScript and DHTML. It is fully supported on:

  • Internet Explorer 6.0 and later
  • Netscape 7.1 and later
  • Firefox 1.0

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.