Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What can be changed on a Starter Site?

All Starter Site templates are based on extensive market research and created with our customers in mind. However, some changes are available after buying a Starter Site. These include:

  • Changing background and font colors (CSS only)
  • Switching logos, depending on the pages’s structure
  • Replacing foreground Images
  • Replacing text within existing sections

Changes not available:

  • Replacing or removing icons and background images
  • Adding pages

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.