Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What can I do after setting up email?


Congrats! Your email is set up and ready to go. Here's what you can do next.

Add contacts

Set up your calendar

Create an email signature

Create an auto-reply

We'd love to hear about your experience with this Get started series. You can rate the article below and include any additional feedback within a comment.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.