Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

What can I do after setting up Managed WordPress for my reseller storefront?

Your included Managed WordPress plan is set up, and your Reseller Store plugin and Turnkey Storefront theme are ready to go. Here's what you can do next.

Build your brand

WordPress support

Note: GoDaddy doesn't directly support building your site or questions on how to customize the plugin within WordPress. However, we do ensure the functionality of the plugin is working correctly.

More info

  • After purchasing a new Reseller plan, complete the onboarding to set up your storefront.
  • You can also create promotion codes in your Reseller Control Center.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.