Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What do I do after I purchase a logo design?

After you purchase a custom logo design, we gather information from you through our Interactive Online Interview. The Interactive Online Interview lets you participate in the creation of your logo and help your designer create the logo you want.

You can stop the interview process at any time, and easily return to where you left off. At the end of your interview, you're asked to provide the best method for contacting you so we can review your interview with you.

You can schedule a telephone consultation if you're unable to complete the Interactive Online Interview. To schedule a telephone consultation, or for further information, please call (480) 366-3336.

To Access the Interactive Online Interview

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Custom Design Services.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Dashboard page, go to the Actions menu for the project you want to start, and then click Continue Project.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.