Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What do I do after I've purchased my merchant account?

After purchasing a merchant account, you must complete the online application through the merchant account provider to qualify for the merchant account:
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Merchant Accounts.
  3. In the Application Name list, click the hyperlink for hosting your account with us or hosting your account with a third party.
  4. Completely fill out the online application.

Contact your Merchant Account provider directly if you have any questions regarding the application or the status of your application.

First Data™: (855) 853-8333 (For Standard Merchant Accounts purchased after Oct. 1, 2012).
Chase Paymentech®: (800) 453-3282 (For Standard Merchant Accounts purchased before Oct. 1, 2012).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.