Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What Do I Do When I Receive an Updateable Query Error?

Error Message:
Operation must use an updateable query. /file.asp 12
Cause:
The most common reason this error is generated is the database or directory containing the database you are trying to access does not have the correct permissions.
Resolution:
Either move the database to the "access_db" directory or add read/write permissions to the directory where the database resides.

For more information as to other causes and other possible resolutions see Microsoft's Help and Support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.