Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What do I do when I receive MySQL local connect error?

Error Message:

Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /home/content/u/s/e/username/html/file.php on line 2

Cause:

This is caused by your script trying to connect to 'localhost' as the MySQL server.  The error displays the exact line that needs to be altered (in this case, it is on /file.php line 2).

Resolution:

To resolve this error, change your database connection string to use the correct server name. This can be found in the MySQL section of your Hosting Control Panel.

Incorrect Example:

mysql_connect("localhost", "username, "password");

Correct Example:

mysql_connect("mysql12.secureserver.net", "username", "password");

For more information see Choosing a Host Name for Your SQL Database.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.