Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What do I do with robots.txt or Meta tags?

Once you have created your robots.txt file, you should upload it to the root (top-level) directory of your Web server.

When you have identified and created the necessary Meta tags, you should paste them in the "head" section of your Web page's HTML.

For more information about robots.txt and Meta tags, see What's the difference between robots.txt and Meta Tags?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.