Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What do I need to apply for a merchant account?

You need the following information to apply for a merchant account:

  • The social security number, Driver's License Number, and contact information of the principals of your business.
  • The Bank Account and Routing Numbers of the Checking Account used for your business.
  • Information about your business, including a Tax ID or social security number, and location information.

Please note that additional information may be required.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.