Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What do the different IIS settings do?

These are the different IIS Settings you can apply to the directories in your Windows hosting account using the Hosting Control Panel:

Anonymous Access
This enables an anonymous user to view files in a directory through a Web browser using HTTP. This option is enabled by default and constitutes "normal" browsing. Disabling it requires visitors to enter a password to view your site.
Directory Browsing
This enables an anonymous user to view all files in directories without index files by pointing a Web browser to the directory path. "Anonymous Access" must be enabled for "Directory Browsing" to work properly.
Set Application Root
This enables you to set the directory or subdirectory as an IIS application root within your site. All directories and files contained within the application root are considered part of the application.

For information on limiting Web directory access, see Remove web access to directories.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.