Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What does Pending Verification mean?

To ensure our email services aren't being used to traffic spam-related advertisements, we need to perform basic audits of the email accounts when they are created before they can be activated.

Due to the the number of email accounts being created at one time, this process can take up to 72 hours.

When validated, the new addresses are approved and activated. Once your account goes through this process, any additional email addresses you create are likely to be approved automatically.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.