Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What domain name extensions can I transfer to you?

To transfer a domain name to us, you must purchase a domain name transfer from our website. Visit our Transfer your domain here! page to view the list of domain names that you can transfer to us.

Before you purchase a transfer, see Preparing to Transfer Domain Names to GoDaddy and Transfer my domain to GoDaddy for important information on the transfer process.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.