Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What happens after I fill out the Merchant Account paperwork?

After you complete the online application, your Merchant Account provider will contact you, either by phone or email, within 72 business hours. The information you receive could be a request for additional information and/or a decision on your application.

Expected approval and deployment time for your Merchant Account:

  • Standard/U.S. Merchant Account: 5 Days
  • Specialty Merchant Account: 5 Days
  • International Merchant Account: 4 Weeks

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.