Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What happens if I run out of pages for my Fax Thru Email account?

When you use all of your pages, you'll see a message when you log in to your Fax Thru Email account. If you attempt to send a fax using the remote faxing option, your email bounces back with a message indicating your account is out of pages. If someone sends a fax to your Fax Thru Email number and you are out of pages, the fax is dropped and you receive a notice that you are out of pages in your account.

If you would like to add pages to your account, see Adding Pages to Your Fax Thru Email Account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.