Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

What happens if my customer cancels a product or service?

If a customer cancels a product or service, there will be no further renewals and therefore no further commissions earned. If the product is eligible for a refund, commission earned from the sale will be removed. If the refund is prorated, the commission removed will also be prorated.

You might also see a chargeback, which is a withdrawal or reversal of an already processed payment. Chargebacks are typically requested by a buyer who has a dispute with the vendor or seller, and files a claim with their credit card company or financial institution. Commission is also removed when a chargeback is completed.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.