Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What happens if my protected domain name expires?

If your domain name with Protected Registration does not renew, we place it in an inactive, protected status for up to 12 months. This protected status keeps the domain name in your account. It is not active and its related services, such as hosting and email, do not function correctly until you renew the domain name.

To rescue the domain name from this inactive status, you must renew both the domain name and Protected Registration service for their standard renewal prices.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.