Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What happens to my commission if I move my domain name out of my CashParking account mid-cycle?

If you move your domain name out of your CashParking® account mid-cycle, the way we pay you depends on the commission generated during the earning period in question. If the commission exceeds the threshold for a payment, you receive it according to the normal CashParking payment cycle. For more information about thresholds for payment and the payment cycle, see How do I get paid for my CashParking commission?

If commission earned is less than the threshold for payment, it is held until you cancel the CashParking account or it expires. Upon cancellation/expiration, we pay you the generated commission, less any service fees (a $10 service fee applies to check payments), according to the normal CashParking payment cycle. If the service fee exceeds the remaining balance, we zero out the account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.