Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What if I've reached my bandwidth limit?

Bandwidth is a measurement of the amount of data allowed to pass between a user's website and the rest of the Internet. Bandwidth includes all incoming and outgoing data transfer from your server including but not limited to web traffic, ftp usage, all emails passing through our mail server, etc. Each VPS and Dedicated Server plan comes with a certain amount of bandwidth per month, measured in gigabytes (GB).

If you exceed your server's bandwidth allotment, you will be subjected to bandwidth overage charges.

We suggest taking the proper measures to prevent bandwidth overage.

At any time you can review your server's bandwidth usage. See Review your bandwidth usage.

If you are expecting an increase in web traffic, you can purchase additional bandwidth as a recurring billing service. See Add bandwidth.

Bandwidth Overage Protection shields you from bandwidth overage charges by automatically suspending your account when its allotted bandwidth is exceeded. Reinstatement occurs at the start of your next billing cycle or when additional bandwidth is purchased. See Adding Bandwidth-Overage Protection to Your Server and Adding Bandwidth-Overage Protection to Your Server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.