Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

What information do you use to validate certificate requests?

Our authentication process ensures the highest level of trust. Only through thorough validation of submitted data can the online customer rest assured that online businesses that display SSL certificates indeed are to be trusted. The specific authentication process depends on the type of SSL certificate requested:

Deluxe SSL Certificate — Corporate Authentication Process

Before issuing a Deluxe SSL certificate, we authenticate that:

  • The certificate is being issued to an organization that is currently registered with a government authority.
  • The requesting entity controls the domain in the request.
  • The individual requesting the certificate is associated with the organization named in the certificate.

Note: Submitted information must successfully pass a screening process before an SSL certificate can be issued.

If the submitted documentation is written in a language other than English, an English translation must be submitted along with a copy of the original documents.

Deluxe SSL Certificate — Small Business/Sole Proprietor Authentication Process

Before issuing an SSL certificate, we authenticate that:

  • The individual who requested the certificate is who he/she claims to be.
  • The individual requesting the certificate controls the domain in the request.
  • The individual named in the certificate is the individual who requested the certificate.

Note: Submitted information must successfully pass a screening process before an SSL certificate can be issued.

If the submitted documentation is written in a language other than English, an English translation must be submitted along with a copy of the original documents.

Standard SSL Certificate

Before issuing an SSL certificate, we authenticate that:

  • The requesting entity controls the domain in the request.

Note: Submitted information must successfully pass a screening process before an SSL certificate can be issued.

Our authentication process ensures the highest level of trust. Only through thorough validation of submitted data can the online customer rest assured that online businesses that display SSL certificates indeed are to be trusted.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.