Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is a Blog?

Blog is short for "Web log." A blog is an easy-to-use website, where you can quickly post thoughts, pictures, or articles.

Once you have installed the appropriate software and set up your blog on one of our servers, you can quickly add content and update your website without using FTP or uploading files.

Most blog programs include a user-friendly interface that makes it easy to manage your website.

For more information, see:
Do you offer any blogging software with your hosting accounts?
Install WordPress on a Web or Classic Hosting Account
Free Software for Your Linux Hosting Account

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.