Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

What is a campaign module?

Modules are the building blocks of your email campaigns. They contain the text, images, buttons, styles, and layouts that make up your campaigns.

You can add as many modules as you like, change the type (different layouts of text and images), and rearrange them to suit your design needs.

Modules are located at the bottom of a campaign that's open in Edit mode.
Modules are at the bottom of a campaign

To open a campaign in Edit mode, do the following:

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. At the top of the page, click the Campaigns tab.
  3. In the lower left corner of the campaign, click Edit.
    Click Edit

    In Edit mode, the modules toolbar is located at the bottom of the campaign.
    Click and drag the handle

Next steps

More information


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.