Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is a Certified Domain?

A Certified Domain is one that’s been formally approved by GoDaddy - and we’ll prove it with a Domain Origination Certified seal. Your website will look more legit this way, and your customers can move forward confidently, knowing that they’re conducting business through a trustworthy source.

Apply for a Certified Domain today >>


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.